Verpleegkundige residentiële ouderenzorg

 • 02-06-21
 • Vacatures

Verpleegkundige residentiële ouderenzorg


Plaats in het organigram
Staat onder leiding van de hoofdverpleegkundige. Hij/ zij behoort tot een team van verpleegkundigen en verzorgenden en werkt nauw samen met de verschillende disciplines in het WZC Magnolia.

Functie-inhoud

Algemeen:

Het voorzien van een zo goed mogelijke verpleging en verzorging voor alle bewoners van het WZC.

De verpleegkundige staat mee in voor de algemene organisatie. Dit omvat een superviserende rol, naast de hoofdverpleegkundige, waarbij collega’s worden gecoördineerd en opgevolgd in hun taken. Daarin wordt een optimale verpleging gekoppeld aan een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf.  Een visie die betrekking heeft tot de bewoners waarbij waardering, respect en zelfredzaamheid gestimuleerd wordt.

t.a.v. residenten

- Peter-meterschap (aandachtspersoon) met de nodige betrokkenheid opnemen opdat de bewoners tegemoetgekomen kunnen  worden in hun eigen persoonlijke wensen, noden, behoeften.
- Verzorging

 • Het toedienen van hygiënische zorgen (bewoners (helpen) wassen, aankleden) …
 • De verpleegkundige coördineert de verzorging die rond een bewoner gebeurt.
 • De verpleegkundige draagt zorg voor aangepaste voeding voor de bewoner en coördineert het maaltijdgebeuren.
 • De verpleegkundige draagt zorg voor het fysisch comfort en de veiligheid van de bewoner.

-Verpleegkundige taken

 • Het toedienen van verpleegtechnische zorgen
 • De verpleegkundige volgt de uitvoering van het individueel zorgdossier op en evalueert of de versterkte zorgen tegemoetkomen aan de noden van de bewoners. De verpleegkundige zorgt voor de observatie van vitale parameters en onderneemt interventies waar nodig. Initiatief nemen in rapporteren aan adjunct hoofdverpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen. En Indien nodig contact opnemen met de artsen. De verpleegkundige zorgt voor rapportage, registratie en administratie van het elektronisch zorgdossier ( Geracc).
 • Communicatie met huisartsen en ziekenhuizen
 • Organiseren van niet urgente en urgent transport voor de bewoners (zie procedure urgent en niet urgent ziekenvervoer).
 • Het kennen en toepassen van de zorg procedures.
 • De verpleegkundige neemt de verantwoordelijkheid op bij afwezigheid (adjunct) hoofdverpleegkundige om de continuïteit te verzekeren

-  De verpleegkundige draagt zorg voor het woon- en leefklimaat

 • Als aanspreekpunt fungeren voor de bewoners.
 • De zelfzorg en zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren
 • Bijdragen tot het bekomen van een gezellige, huiselijke sfeer

t.a.v. familie en bezoekers

- verwelkomen en opvangen van familie en bezoekers
- opvang klachten en suggesties volgens klachtenprocedure
- oplossing zoeken voor probleem dat zich voordoet

- een open houding ontwikkelen om voldoende bereikbaar te zijn voor de betrokkenen

t.a.v. collega's van de eigen dienst

-Onderling op elkaar afstemmen van de organisatie en de dagelijkse werkzaamheden van de eigen dienst met werking van andere diensten

-Actief participeren aan overleg binnen het woonzorgcentrum.

-Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige coördineert de verpleegkundige de werkzaamheden.

-Constructieve samenwerking nastreven dit ten voordele van de bewoners

t.a.v. de andere diensten binnen het WZC

samenwerking in overleg met de andere disciplines, werkzaam in het rustoord
- meewerken aan kwaliteitsprojecten

t.a.v. de hoofdverpleegkundige

- Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot de werking van de dienst. Rapporteren van observaties (schriftelijk en mondeling), deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen.

-Meedenken aan de invulling van de inhoudelijke en operationele aspecten van de eigen werking binnen het geheel van het woonzorgcentrum.

-Open en constructieve houding, ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling

Functieprofiel

Vakkenis

- Grondige kennis van specifieke WZC-thema’s, dementie, diabetes, wondzorg.

- Goede kennis van ouderenproblematiek en geriatrische pathologie.

- Goede kennis van actuele technieken van verzorging en verpleging van ouderen.

- Ergonomische kennis

- EHBO kennis

- Kennis van de zorgprocedures

- Kennis van het leefproject Magnolia

- Kennis dementiebeleid Magnolia

- Kennis van het elektronisch zorgdossier Geracc

Technische en administratieve kennis

- De vakkennis op een professionele manier in de praktijk kunnen toepassen.

- De verpleegkundige weet op een economische, ergonomische en respectvolle manier gebruik te maken van het verzorging/ verplegingsmateriaal.

- Correct gebruik van elektronisch zorgdossier

Persoonlijke en organisatorische vaardigheden

- Werkzaamheden zelfstandig en systematisch kunnen organiseren en uitvoeren.

- Prioriteiten kunnen stellen in het belang van de bewoner

- Snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en functioneel toepassen.

- Praktische problemen zelf kunnen oplossen

Relationele en communicatieve vaardigheden

- Openstaan voor mensen van verschillende culturen

- Zich kunnen inleven in de leefwereld van de bewoner en eigen handelen

- Kunnen werken in teamverband

- Kunnen omgaan met positieve en negatieve feedback

Leidinggevende vaardigheden

-Kan het team coördineren en werkzaamheden zelfstandig, correct en systematisch inplannen ter ondersteuning van de hoofdverpleegkundigen.

Attitudes

- Heeft een professionele betrokkenheid tegenover de bewoners van het woonzorgcentrum.

- Objectief zijn

- Bereidheid om verworven vaardigheden voortdurend te hanteren en verder te ontwikkelen.

- Bereidheid tot permanente vorming

- Beschikken over een actieve werkhouding

- Beroepsgeheim respecteren

- Orde en stiptheid

- Aandacht voor handhygiëne

- Flexibiliteit

- Respect voor de hiërarchie

Uw profiel

-Studies : Hoger Beroepsonderwijs verpleegkundige

                Prof. Bachelor Verpleegkunde

-Geen ervaring vereist

-U bent tweetalig ( Nederlands en Frans)

-U heeft affiniteit met de ouderensector

-U bent flexibel

-U kan in team werken

Wij bieden

-Een vaste job  - contract onbepaalde duur

-voltijdse baan : 38 uren/week , te werken in 5 dagen

-Aanbod aan vormingen

-Een aangename werkomgeving

-Een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten

Hoe solliciteren?

Kandidaturen kunnen opgestuurd worden naar dit emailadres: hr@magnolia-jette.be

Toepassen

Vul het volgende formulier in om te reageren op deze vacature