Zorgkundige

 • 02-06-21
 • Vacatures

 Zorgkundige


Plaats in het organigram

Staat onder leiding van de hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen.Werkt nauw samen met de verschillende disciplines in het WZC Magnolia.

Functie-inhoud

Algemeen:

 • begeleiding en verzorging van de bewoners
 • verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal

t.a.v. residenten

 • het helpen en begeleiden van bewoners bij dagelijkse verzorging zoals kleden, wassen, eten en verplaatsen
 • het observeren van veranderingen op fysisch, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) bij de bewoner.
 • het informeren en adviseren van de bewoner en zijn familie conform het zorgplan, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen
 • het bijstaan van de bewoner en zijn naasten in moeilijke momenten
 • mondzorg
 • het verwijderen en aanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden
 • het observeren en signaleren van problemen met de blaassonde
 • hygiënische verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is
 • de orale vochtinname van de bewoner bewaken en het melden van problemen
 • de bewoner helpen bij  inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd
 • de vocht- en voedseltoediening bij een bewoner langs orale weg helpen verrichten, uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding
 • de bewoner in een functionele houding plaatsen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan
 • hygiënische verzorging van de bewoner met een dysfunctie van de ADL, conform het zorgplan
 • vervoer van patiënt/resident, conform het zorgplan
 • toepassing van de maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels, conform het zorgplan
 • toepassing van de maatregelen ter voorkoming van infecties, conform het zorgplan
 • toepassing van de maatregelen ter voorkoming van decubitusletsels, conform het zorgplan
 • het meten van de polsslag en de lichaamstemperatuur en het meedelen van de resultaten
 • de bewoner helpen bij niet steriele afname van excreties en secreties
 • een aangename, comfortabele en nette omgeving voor de bewoner creëren

t.a.v. familie en bezoekers

 • verwelkomen en opvangen van familie en bezoekers
 • opvang klachten en suggesties volgens klachtenprocedure
 • oplossing zoeken voor probleem dat zich voordoet

t.a.v. collega's van de eigen dienst

 • samenwerking in overleg
 • verrichte dagelijkse zorgen registreren Geracc
 • schriftelijke en mondelinge overdracht

t.a.v. de andere diensten binnen het WZC

 • samenwerking in overleg met de andere disciplines, werkzaam in het rustoord
 • meewerken aan kwaliteitsprojecten

t.a.v. de verplegende en de verantwoordelijke verpleging en verzorging

 • rapportage over uitgevoerde opdrachten, over toestandsgegevens van de residenten + signaalfunctie i.v.m. defecten, klachten, …
 • schriftelijke en mondelinge overdracht geracc

Verruimende bepalingen

 • hulp bieden bij andere of dringende activiteiten naargelang noodzaak of op vraag (hoofd)verpleegkundige.
 • begeleiden van stagiairs verzorging

Functieprofiel

Kennis

 • basisverzorging van bejaarden
 • de psychologie van de bejaarden
 • EHBO
 • brandevacuatie

Vaardigheden

 • empatisch en assertief kunnen omgaan met valide, invalide en demente bejaarden en hun familie
 • kunnen werken in teamverband, en constructief kunnen bijdragen aan de teamgeest
 • zelfstandig taken kunnen afwerken en beslissingen kunnen nemen
 • praktische vaardigheden met betrekking tot linnenbehandeling, ontsmettingsmiddelen, incontinentiemateriaal en andere hulpmiddelen voor bejaarden en mindervaliden
 • rapporteringvaardigheden

Attitudes

 • positieve ingesteldheid tegenover bejaarden
 • vriendelijk en behulpzaam zijn
 • zin voor verantwoordelijkheid
 • respecteren van het arbeidsreglement
 • tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim
 • openstaan voor het aanleren van nieuwe technieken

Uw profiel

 • Studies : BSO 3de graad verzorging
 • U bent in het bezit van een visum
 • Geen ervaring vereist
 • U bent tweetalig ( Nederlands en Frans)
 • U heeft affiniteit met de ouderensector
 • U bent flexibel
 • U kan in team werken

Wij bieden

 • Een tijdelijke job ( met opties op een vast contract)
 • Deeltijdse baan : 30 uren/week , te werken in 5 dagen
 • Aanbod aan vormingen
 • Een aangename werkomgeving
 • Een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten

Hoe solliciteren ?

Kandidaturen kunnen worden doorgestuurd naar dit emailadres: hr@magnolia-jette.be

Toepassen

Vul het volgende formulier in om te reageren op deze vacature