Logistiek helper

 • 04-12-19
 • Vacatures

Logistiek helper


 

Plaats in het organigram

Staat onder leiding van de verantwoordelijke van de zorg. Werkt nauw samen met de verschillende disciplines in het WZC Magnolia.

Kerntaken

De logistieke medewerker staat in voor het opdienen en afruimen van de maaltijden en werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren.

De logistieke helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager/bewoner.

Competenties

De logistiek helper organiseert de eigen werkzaamheden

1.1 Inzicht hebben in de sector

 • Specifieke termen in verband met een zorginstelling
 • De afdelingen van een zorginstelling
 • De functie van het personeel
 • De werkorganisatie van een afdeling
 • De taak en de plaats van de logistieke hulp
 • De specifieke kenmerken van een doelgroep
 • Het eigen sociaal statuut

1.2 Het toegewezen takenpakket

 • De benodigde tijd voor de eigen werkzaamheden inschatten
 • Het nodige materiaal verzamelen
 • De eigen werkruimte organiseren
 • De taken volgens een voorgeschreven procedure uitvoeren
 • Met de dagindeling en activiteiten van anderen rekening houden
 • Het eigen werk controleren en bijsturen

De logistiek helper beheerst de vereiste beroepshoudingen

 • Principes van beroepsgeheim toepassen
 • Met de instellingscultuur rekening houden
 • Contacten leggen, onderhouden en afsluiten
 • Luisteren
 • Zich flexibel opstellen bij veranderende situaties
 • Met stressvolle momenten omgaan

De logistiek helper werkt in team

 • Opdrachten van andere zorgverstrekkers aanvaarden
 • Met collega’ s en zorgverstrekkers samenwerken
 • Instructies in teamverband uitvoeren
 • Aan teamoverleg en –overdracht deelnemen
 • Waarnemingsgegevens signaleren
 • Zich mondeling uiten

De logistiek helper helpt bij noodsituaties

 • Bevoegde personen oproepen bij noodsituaties
 • Basisprincipes van EHBO toepassen
 • Maatregelen nemen bij verbranding, verstikking, bloeding

De logistiek helper ondersteunt bij animatie-activiteiten

 • De zorgvrager bij activiteiten begeleiden en ondersteunen

De logistiek helper verzorgt de maaltijden

 • Elementaire regels van gezonde voeding toepassen
 • Menukeuzes invullen
 • De maaltijdbediening verzorgen
 • Broodmaaltijden en tussendoortjes bereiden
 • Dieetmaaltijden herkennen
 • Tafels dekken en afruimen
 • De vaat doen
 • De keuken in orde houden
 • De keukenvoorraad bijhouden
 • Principes van voedselhygiëne toepassen

De logistiek helper onderhoudt kamers en leefruimte

 • Reinigings-, onderhouds- en ontsmettingsproducten correct gebruiken
 • Schoonmaakmaterialen en –toestellen correct gebruiken en onderhouden
 • De juiste werkwijzen en reinigingstechnieken voor het onderhoud van de verschillende ruimten toepassen
 • Verzorgingsmateriaal reinigen en ontsmetten
 • Kamers en leefruimten opruimen en ordelijk houden
 • Het meubilair op een kamer correct hanteren
 • Bedden correct opmaken
 • Afval sorteren en verwijderen
 • Klein onderhoud aan materiaal uitvoeren
 • Het interieur van kamers en de leefruimtes verzorgen

De logistiek helper draagt zorg voor het linnen

 • De linnenwagen aanvullen
 • Het linnen verzamelen, sorteren en verdelen
 • De linnenkamer beheren

De logistiek helper draagt zorg voor de bezittingen van de zorgvrager

 • Kleine herstellingen uitvoeren
 • Boodschappen doen voor of met de zorgvrager

De logistiek helper transporteert verzorgingsmateriaal, farmaceutische producten, stalen en apparaten

 • Verzorgingsmateriaal herkennen
 • Zorg dragen voor steriel materiaal
 • Zich naar de verschillende afdelingen begeven

De logistiek helper helpt bij het tillen, verplaatsen en vervoeren van de zorgvrager

 • Functie en werking van het bewegingsstelsel
 • De zorgvrager die geen bestendig toezicht nodig heeft, vervoeren met behulp van rolstoel, ziekenhuisbed, …
 • De zorgvrager bij het wandelen ondersteunen
 • Principes van de ergonomie toepassen

De logistiek helper observeert en rapporteert

 • Observeren als methode toepassen
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren van observaties

De logistiek helper voert administratieve taken uit

 • Gegevens in de computer invoeren
 • Telefonische oproepen beantwoorden en doorverbinden
 • Interne en externe post bedelen
 • Op voorraad formulieren bijhouden en aanvullen
 • Klasseringprincipes toepassen

De logistiek helper werkt veilig

 • Principes omtrent bescherming en preventie in alle handelingen toepassen
 • Vastgelegde veiligheidsprocedures volgen

De logistiek helper werkt hygiënisch

 • Voorschriften in verband met algemene hygiëne toepassen
 • Voor de persoonlijke hygiëne instaan

De logistiek helper hanteert de gepaste omgangsvormen

 • Assertief en correct reageren
 • Respectvol omgaan met anderen en met de werkomgeving

Uw profiel

 • Studies : deeltijds BSO –rubriek Personenzorg

      BSO 2de graad studiegebied Personenzorg

 • Geen ervaring vereist
 • U bent tweetalig ( Nederlands en Frans)
 • U heeft affiniteit met de ouderensector
 • U bent flexibel
 • U kan in team werken

Wij bieden

 • Een tijdelijke job (met opties op een vast contract)
 • Deeltijdse baan : 19 uren/week , te werken in 5 dagen
 • Aanbod aan vormingen
 • Een aangename werkomgeving
 • Een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten

Hoe solliciteren?

Kandidaturen kunnen worden doorgestuurd naar dit emailadres: hr@magnolia-jette.be

Toepassen

Vul het volgende formulier in om te reageren op deze vacature