Ergotherapeute

  • 02-06-21
  • Vacatures

Ergotherapeute ROB-RVT


Plaats in het organigram.


De ergotherapeut (m/v) staat onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de paramedische equipe.
Hij/zij maakt deel uit van de paramedische equipe die bestaat uit de kinesitherapeuten, psycholoog, de logopedist, de pastorale werker, de opvoedster en de referentie persoon dementie.
Taakomschrijving.
De voornaamste taak is de psychische en mentale noden van het levensproject van de bewoners van Magnolia op te volgen, zodat de bewoner er zich thuis voelt. Deze taak wordt steeds in samenwerking met de verantwoordelijke van de paramedische groep en de diverse disciplines van de paramedische equipe uitgevoerd.
1. De ergotherapeut waakt over de goede uitvoering van het dagelijks leven van de bewoner, en dit in samenwerking met de verzorging equipe. Dit houdt o.a. in
Zorg dragen voor een aangepaste voortbewegingsmiddelen, zoals de rollator, een rolstoel, …
Uitdelen van de maaltijden, aanduiden van de plaats in het restaurant, contact met de nieuwe bewoner en aanpassingen voorstellen zo nodig.
Geven van therapeutische-, relaxatie- en snoezel baden.
Geven van bewegingsactiviteiten en groepsgymnastiek.

2. Bezigheidstherapie en vrije tijd
Binnen activiteiten: het geven van reflectie oefeningen, motoriek-stimulerende activiteiten, kook atelier, knutsel atelier en gezelschapsspelen.
Voor elke bewoner moet een specifieke doelstelling opgesteld worden met het oog op een goede waardering, beweeglijkheid en het onderhouden van de fysieke en sociale capaciteiten van de bewoner.
Buiten activiteiten: opzetten en begeleiden van uitstappen, naar de film gaan, wandelen, …

3. Cantou (afdeling voor dementerende bewoners) 
Organiseren van aangepaste activiteiten zoals gymnastiek, muziek beluisteren, massages geven… 
Het contact met de familie.
De ergotherapeut moet een positieve communicatie met de familie van de bewoner onderhouden.
Multidisciplinaire equipe.
De ergotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair team
Hij/zij werkt nauw samen met de andere disciplines met het voornaamste doel het welzijn van de bewoner te verzekeren.
Samen organiseren van additionele activiteiten zoals feestjes en speciale buiten activiteiten.

  
 Hoe solliciteren?

De kandidaat stuurt zijn/haar kandidatuur via e-mail naar hr@magnolia-jette.be

Toepassen

Vul het volgende formulier in om te reageren op deze vacature